سرور اختصاصی مجازی - لینوکس حرفه ای OpenVZ

بسته شماره یک - VLP1
 • ۲۰GB فضا
 • ۲۰۰GB پهنای باند
 • ۱۰۲۴MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • ندارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 15GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره دو - VLP2
 • ۴۰GB فضا
 • ۳۰۰GB پهنای باند
 • ۱۵۳۶MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • ندارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 25GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره سه - VLP3
 • ۶۰GB فضا
 • ۴۰۰GB پهنای باند
 • ۲۰۴۸MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • ندارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 25GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره چهار - VLP4
 • ۸۰GB فضا
 • ۵۰۰GB پهنای باند
 • ۳۰۷۲MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • ندارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان