سرور اختصاصی مجازی - لینوکس - SSD ایران

TKS1
 • ۲۰GB فضای SSD
 • 100GB پهنای باند
 • ۲۰۴۸MB رم
 • 1 آیپی
 • ۲ هسته CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد DDoS Protection
 • KVM مجازی ساز
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ۲۰GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
TKS2
 • ۳۰GB فضای SSD
 • 150GB پهنای باند
 • ۲۵۶۰MB رم
 • 1 آیپی
 • ۲ هسته CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد DDoS Protection
 • KVM مجازی ساز
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ۳۰GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
TKS3
 • ۵۰GB فضای SSD
 • 250GB پهنای باند
 • ۳۰۷۲MB رم
 • 1 آیپی
 • 4 هسته CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد DDoS Protection
 • KVM مجازی ساز
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ۵۰GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
TKS4
 • ۸۰GB فضای SSD
 • 400GB پهنای باند
 • ۴۰۹۶MB رم
 • 1 آیپی
 • 8 هسته CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد DDoS Protection
 • KVM مجازی ساز
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ۸۰GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان