هاست سازمانی

هاست سازمانی بسته یک
 • 5GB فضا
 • 30GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • 10 درصد محدودیت منابع
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد انتقال بکآپ رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات نرم افزاری
هاست سازمانی بسته دو
 • 10GB فضا
 • 70GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 10 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • 10 درصد محدودیت منابع
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد انتقال بکآپ رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات نرم افزاری
هاست سازمانی بسته سه
 • 20GB فضا
 • 110GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • 10 درصد محدودیت منابع
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد انتقال بکآپ رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات نرم افزاری
هاست سازمانی بسته چهار
 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • 10 درصد محدودیت منابع
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد انتقال بکآپ رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات نرم افزاری