هاست وردپرس

هاست وردپرس بسته یک
 • 500MB فضا
 • 25GB پهنای باند
 • 10 پارک دامین
 • 10 ساب دامین
 • 5 اکانت FTP
 • 20 اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
 • دارد نصب کننده خودکار وردپرس
هاست وردپرس بسته دو
 • 1GB فضا
 • 50GB پهنای باند
 • 20 پارک دامین
 • 20 ساب دامین
 • 10 اکانت FTP
 • 40 اکانت ایمیل
 • 10 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
 • دارد نصب کننده خودکار وردپرس
هاست وردپرس بسته سه
 • 2GB فضا
 • 80GB پهنای باند
 • 30 پارک دامین
 • 30 ساب دامین
 • 20 اکانت FTP
 • 60 اکانت ایمیل
 • 15 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
 • دارد نصب کننده خودکار وردپرس
هاست وردپرس بسته چهار
 • 4GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • 40 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
 • دارد نصب کننده خودکار وردپرس
هاست وردپرس بسته پنج
 • 6GB فضا
 • 300GB پهنای باند
 • 50 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 25 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
 • دارد مود PageSpeed وردپرس
 • دارد نصب کننده خودکار وردپرس
هاست وردپرس بسته شش
 • 10GB فضا
 • 450GB پهنای باند
 • 60 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 30 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
 • دارد مود PageSpeed وردپرس
 • دارد نصب کننده خودکار وردپرس