سرور اختصاصی مجازی - ویندوز 2008/2012 - آمریکا

بسته شماره یک - VWU1
 • ۱۰۰GB فضا
 • ۵۰۰GB پهنای باند
 • ۲GB رم
 • 1 آیپی
 • ۱ هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره دو - VWU2
 • ۱۵۰GB فضا
 • ۱۰۰۰GB پهنای باند
 • ۳GB رم
 • 1 آیپی
 • ۱ هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره سه - VWU3
 • ۲۰۰GB فضا
 • ۱۵۰۰GB پهنای باند
 • ۴GB رم
 • 1 آیپی
 • ۱ هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره چهار - VWU4
 • ۲۵۰GB فضا
 • ۲۰۰۰GB پهنای باند
 • ۵GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره پنج - VWU5
 • ۳۰۰GB فضا
 • ۳۰۰۰GB پهنای باند
 • 6GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره شش - VWU6
 • ۳۰۰GB فضا
 • ۴۰۰۰GB پهنای باند
 • ۸GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان