سرور ابری - DDoS Protection

ابر شماره یک
 • 60 GB SSD فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس و ویندوز سیستم عامل
 • انتخابی محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • دسترسی به پنل DDoS
 • اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزاری
ابر شماره دو
 • 100 GB SSD فضا
 • 5000 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • لینوکس و ویندوز سیستم عامل
 • انتخابی محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • دسترسی به پنل DDoS
 • اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزاری
ابر شماره سه
 • 140 GB SSD فضا
 • 8000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • لینوکس و ویندوز سیستم عامل
 • انتخابی محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • دسترسی به پنل DDoS
 • اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزاری
ابر شماره چهار
 • 200 GB SSD فضا
 • 10000 GB پهنای باند
 • 10 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • لینوکس و ویندوز سیستم عامل
 • انتخابی محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • دسترسی به پنل DDoS
 • اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزاری
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی