میزبانی وب لینوکس حرفه ای

میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته یک
 • 250 MB فضا
 • 5 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1.5 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 60 عدد کانکشن همزمان
 • 1 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 25 اکانت ایمیل
 • 5 پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 2 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته دو
 • 500 MB فضا
 • 10 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 2 G رم
 • 3 MB/S I/O
 • 150 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 80 عدد کانکشن همزمان
 • 2 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 60 اکانت ایمیل
 • 10 پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 15 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته سه
 • 1 GB فضا
 • 15 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 2.5 G رم
 • 4 MB/S I/O
 • 200 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 100 عدد کانکشن همزمان
 • 3 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 15 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته چهار
 • 2 GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 3 G رم
 • 6 MB/S I/O
 • 400 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 200 عدد کانکشن همزمان
 • 5 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 15 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته پنچ
 • 5 GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 4 G رم
 • 8 MB/S I/O
 • 600 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 300 عدد کانکشن همزمان
 • 5 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته شش
 • 10 GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 6 G رم
 • 6 MB/S I/O
 • 1024 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 512 عدد کانکشن همزمان
 • 5 پایگاه داده
 • 2 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×