سرور مجازی لینوکس ترکیه

VLT1
 • 30GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آیپی
 • 1 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLT2
 • 40 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLT3
 • 50 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 20G فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLT4
 • 80 GB فضا
 • 3000 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 40G فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLT5
 • 100 GB فضا
 • 4000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 50G فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLT6
 • 120 GB فضا
 • 6000 GB پهنای باند
 • 12 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 80G فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی