فضای پشتیبان

فضای پشتیبان - فضای انتخابی
  • نامحدود پهنای باند
  • دسترسی FTP
  • کنترل پانل تحت وب مدیریت فایل
  • 10 گیگ فضای پایه
  • 360,000 ریال فضای اضافه به گیگ سالانه
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×