فضای پشتیبان

فضای پشتیبان - فضای انتخابی
  • نامحدود پهنای باند
  • دارد دسترسی FTP
  • دارد کنترل پانل تحت وب مدیریت فایل
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی