سرور مجازی مدیریت شده ویندوز

سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW1
 • 40 GB SSD فضا
 • 400 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 25 GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW2
 • 80 GB SSD فضا
 • 500 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 50 GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW3
 • 100 GB SSD فضا
 • 800 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آیپی
 • 4 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 100 GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW4
 • 120 GB SSD فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 150GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW5
 • 150 GB SSD فضا
 • 1500 GB پهنای باند
 • 12 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 150GB فضای پشتیبان رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×