سرور اختصاصی مجازی - لینوکس - SSD ایران

TKS1
 • 20 GB SSD فضا
 • 100 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 100 Mb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • 20 GB فضای پشتیبان رایگان
TKS2
 • 30 GB SSD فضا
 • 150GB پهنای باند
 • 2.5 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 100 Mb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • 30 GB فضای پشتیبان رایگان
TKS3
 • 50 GB SSD فضا
 • 250 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 100 Mb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • 50 GB فضای پشتیبان رایگان
TKS4
 • 80 GB SSD فضا
 • 400 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 100 Mb/S آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • DDoS Protection
 • 80 GB فضای پشتیبان رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×