سرور مجازی مدیریت شده لینوکس - دایرکت ادمین رایگان

سرور مجازی مدیریت شده لینوکس - VMM1
 • 40 GB SSD فضا
 • 400 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 20 GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس - VMM2
 • 80 GB SSD فضا
 • 500 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 50 GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس - VMM3
 • 100 GB SSD فضا
 • 800GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آیپی
 • 4 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 100GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس - VMM4
 • 120 GB SSD فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 150GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده لینوکس - VMM5
 • 150 GB SSD فضا
 • 1500 GB پهنای باند
 • 12 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • DDoS Protection
 • لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • 150GB فضای پشتیبان رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی