هاست وردپرس

هاست وردپرس بسته یک
 • 500 MB فضا
 • 25 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 35 عدد کانکشن همزمان
 • 5 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 20 اکانت ایمیل
 • 10 پارک دامین
 • 10 ساب دامین
 • 5 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • شتاب دهنده وردپرس
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات وردپرس
هاست وردپرس بسته دو
 • 1 GB فضا
 • 50 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1.2 G رم
 • 1.5 MB/S I/O
 • 120 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 40 عدد کانکشن همزمان
 • 10 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 40 اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • 20 ساب دامین
 • 10 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • شتاب دهنده وردپرس
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات وردپرس
هاست وردپرس بسته سه
 • 2 GB فضا
 • 80 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1.5 G رم
 • 3 MB/S I/O
 • 150 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 50 عدد کانکشن همزمان
 • 15 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 60 اکانت ایمیل
 • 30 پارک دامین
 • 30 ساب دامین
 • 20 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • شتاب دهنده وردپرس
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات وردپرس
هاست وردپرس بسته چهار
 • 4 GB فضا
 • 150 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1.5 G رم
 • 4 MB/S I/O
 • 200 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 80 عدد کانکشن همزمان
 • 20 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 40 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • شتاب دهنده وردپرس
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات وردپرس
هاست وردپرس بسته پنج
 • 6 GB فضا
 • 300 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 2.5 G رم
 • 4 MB/S I/O
 • 250 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 100 عدد کانکشن همزمان
 • 25 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 50 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • شتاب دهنده وردپرس
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات وردپرس
هاست وردپرس بسته شش
 • 10 GB فضا
 • 450 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 3.5 G رم
 • 6 MB/S I/O
 • 500 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 200 عدد کانکشن همزمان
 • 30 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 60 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • شتاب دهنده وردپرس
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات وردپرس
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی