میزبانی فضای رک - کولوکیشن

1 یونیت
 • 3 آمپر برق
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • 500GB ترافیک
 • سوییچ لایه 2 رایگان
 • گزارش ترافیک پورت سوییچ
 • گزارش ترافیک به ازای هر آیپی
 • گزارش ترافیک ایران و خارج از ایران هر آیپی
 • KVM رایگان
 • دسترسی به انبار قطعه
 • دریافت رایگان تجهیزات از محل مشترک
شروع از
26,900,000 ريال
ماهانه
5,000,000 هزینه اولیه
سفارش
2 یونیت
 • 5 آمپر برق
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • 650GB ترافیک
 • سوییچ لایه 2 رایگان
 • گزارش ترافیک پورت سوییچ
 • گزارش ترافیک به ازای هر آیپی
 • گزارش ترافیک ایران و خارج از ایران هر آیپی
 • KVM رایگان
 • دسترسی به انبار قطعه
 • دریافت رایگان تجهیزات از محل مشترک
شروع از
53,800,000 ريال
ماهانه
3,000,000 هزینه اولیه
سفارش
42 یونیت 0 موجود است
 • 32 آمپر برق
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • 6000GB ترافیک
 • سوییچ لایه 2 رایگان
 • گزارش ترافیک پورت سوییچ
 • گزارش ترافیک به ازای هر آیپی
 • گزارش ترافیک ایران و خارج از ایران هر آیپی
 • KVM رایگان
 • دسترسی به انبار قطعه
 • دریافت رایگان تجهیزات از محل مشترک
شروع از
300,000,000 ريال
ماهانه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی