لایسنس WHMCS

لایسنس ماهانه نوع یک

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

معامله بسته نرم افزاری!
1,790,000 ريال
سفارش
لایسنس ماهانه نوع دو

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

معامله بسته نرم افزاری!
2,270,000 ريال
سفارش
لایسنس ماهانه نوع سه

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

معامله بسته نرم افزاری!
3,550,000 ريال
سفارش
لایسنس ماهانه نوع چهار

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

معامله بسته نرم افزاری!
5,150,000 ريال
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی