سرور مجازی اقتصادی لینوکس ایران

VLEI1 0 موجود است
 • 30 GB فضا
 • 100 GB پهنای باند
 • 1 GB رم
 • 1 آی پی
 • 1 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • فضای پشتیبان رایگان
VLEI2 0 موجود است
 • 40 GB فضا
 • 200 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آیپی
 • 1 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • فضای پشتیبان رایگان
VLEI3 0 موجود است
 • 60 GB فضا
 • 300 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 20 G فضای پشتیبان رایگان
VLEI4
 • 80 GB فضا
 • 400 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 50 G فضای پشتیبان رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×