هاست دانلود

بسته شماره یک - BSD1
 • 15 GB فضا
 • 500 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اکانت ایمیل
 • 5 پارک دامین
 • ساب دامین
 • 2 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
بسته شماره دو - BSD2
 • 30 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اکانت ایمیل
 • 10 پارک دامین
 • ساب دامین
 • 5 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
بسته شماره سه - BSD3
 • 60 GB فضا
 • 1500 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • ساب دامین
 • 8 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
بسته شماره چهار - BSD4
 • 100 GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اکانت ایمیل
 • 30 پارک دامین
 • ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
بسته شماره پنج - BSD5
 • 300GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
بسته شماره شش - BSD6
 • 500 GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی