سرور اختصاصی اجاره به شرط تملیک ایران

DSILO1
 • Intel Xeon 2x E5-2620 CPU
 • 2x SAS 900G Hard Disk
 • 32GB Ram
 • $60 تعرفه دلاری
 • 12 ماه مدت اجاره به شرط تملیک
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • 1 آیپی رایگان
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • Remote Reboot Panel
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • Remote Installation Panel
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
36,000,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DSILO2
 • Intel Xeon 2x E5-2650v2 CPU
 • 1x SSD 500G Hard Disk
 • 64GB Ram
 • $80 تعرفه دلاری
 • 12 ماه مدت اجاره به شرط تملیک
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • 1 آیپی رایگان
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • Remote Reboot Panel
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • Remote Installation Panel
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
48,000,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DSILO3
 • Intel Xeon 2x E5-2680 CPU
 • 2x SSD 500G Hard Disk
 • 96GB Ram
 • $100 تعرفه دلاری
 • 12 ماه مدت اجاره به شرط تملیک
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • 1 آیپی رایگان
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • Remote Reboot Panel
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • Remote Installation Panel
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
60,000,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DSILO4
 • Intel Xeon 2x E5-2650v2 CPU
 • 4x 3TB Enterprise Hard Disk
 • 32GB Ram
 • $80 تعرفه دلاری
 • 12 ماه مدت اجاره به شرط تملیک
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • 1 آیپی رایگان
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • Remote Reboot Panel
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • Remote Installation Panel
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
48,000,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی