سرورهای مجازی ویندوز - هلند

WVNL1
 • 25 GB SSD فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • اروپا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
WVNL2
 • 70 GB SSD فضا
 • 5000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • اروپا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
WVNL3
 • 120 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • اروپا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
WVNL4
 • 160 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • اروپا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
WVNL5
 • 200 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 12 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • اروپا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
WVNL6
 • 230 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 16 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • اروپا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×