سرور اختصاصی ترکیه

DST1
 • Intel Xeon E5-2650Lv2 CPU
 • 2xSSD 500GB Hard Disk
 • 64GB Ram
 • Unlimited ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • دارد DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
شروع از
26,190,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DST2
 • Intel Xeon E5-2670v2 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 96GB Ram
 • Unlimited ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • دارد DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
شروع از
31,190,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی