سرور اختصاصی ترکیه

DST0
 • Intel Xeon E3-1230v3 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 32GB Ram
 • بدون محدودیت (رعایت منصفانه) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
21,150,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DST1
 • Intel Xeon E5-2650v2/E5-2650Lv2 CPU
 • 2xSSD 500GB Hard Disk
 • 64GB Ram
 • بدون محدودیت (رعایت منصفانه) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
26,190,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DST2
 • Intel Xeon E5-2670v2 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 96GB Ram
 • بدون محدودیت (رعایت منصفانه) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
31,190,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی