سرور اختصاصی مجازی - لینوکس OpenVZ ایران

VLI1 0 موجود است
 • 50 GB فضا
 • 30 GB پهنای باند
 • 1 GB رم
 • 1 آی پی
 • اشتراکی CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 15GB فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLI2 0 موجود است
 • 100 GB فضا
 • 55 GB پهنای باند
 • 1.5 GB رم
 • 1 آی پی
 • اشتراکی CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 25GB فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLI3 0 موجود است
 • 150 GB فضا
 • 100 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آی پی
 • اشتراکی CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ۵۰GB فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VLI4 0 موجود است
 • 200 GB فضا
 • 150 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • 1 آی پی
 • اشتراکی CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 100GB فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×