نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel ایران

میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس سی پنل 1
 • ۱GB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 10 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۵۰ پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس سی پنل 2
 • 2GB فضا
 • 40GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 15 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس سی پنل 3
 • 5GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 30 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس سی پنل 4
 • 10GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 40 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس سی پنل 5
 • 20GB فضا
 • 300GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 55 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس سی پنل 6
 • 50GB فضا
 • 400GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 70 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی