سرور اختصاصی ایران

DSI1
 • Intel Xeon 2x E5-2430v2/E5-2430Lv2 CPU
 • 2x SAS 900G Hard Disk
 • 32GB ECC Reg Ram
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
شروع از
7,500,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DSI2
 • Intel Xeon 2x E5-2430Lv2 CPU
 • 4x SAS 900G Hard Disk
 • 48GB Ram
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
شروع از
14,790,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DSI3
 • 2x Intel Xeon E5-2670/E5-2650v2 CPU
 • 500GB SSD + 3TB SATA Hard Disk
 • 96GB Ram
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • انتخابی DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
شروع از
18,790,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DSI4
 • ۲x Intel Xeon E5-2680 CPU
 • 2x 500GB SSD DC Hard Disk
 • 128 GB Ram
 • نامحدود (یک به هشت) ترافیک ماهانه
 • 10Gbps Uplink
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
شروع از
24,790,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی