سرور اختصاصی گیم ترکیه

DSTG1
 • 2x Intel Xeon E5-2660 CPU
 • 2x SSD 500GB Hard Disk
 • 64GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دیداس پروتکشن
 • پنل نصب آنی سیستم عامل
 • پنل ریستارت آنی سرور
 • پنل بررسی سنسورهای دمای سرور
 • فعالسازی آنی Rescue Mode
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • امکان راه اندازی انواع گیم
شروع از
71,470,000 ريال
ماهانه
3,150,000 هزینه اولیه
سفارش
DSTG2
 • 2x Intel Xeon E5-2697v2 CPU
 • 1x 960G NVMe Hard Disk
 • 128GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • 10Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • فایروال اختصاصی
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دیداس پروتکشن
 • پنل نصب آنی سیستم عامل
 • پنل ریستارت آنی سرور
 • پنل بررسی سنسورهای دمای سرور
 • فعالسازی آنی Rescue Mode
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • امکان راه اندازی انواع گیم
شروع از
90,370,000 ريال
ماهانه
3,150,000 هزینه اولیه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×