میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور

میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته یک
 • 250 MB فضا
 • 30 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 6 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 15 اکانت ایمیل
 • 10 پارک دامین
 • 10 ساب دامین
 • 10 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته دو
 • 500 MB فضا
 • 45 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 9 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 30 اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • 25 ساب دامین
 • 20 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته سه
 • 2 G فضا
 • 100 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1.5 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 40 عدد کانکشن همزمان
 • 150 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 9 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 30 اکانت ایمیل
 • 20 پارک دامین
 • 25 ساب دامین
 • 20 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته چهار
 • 5 GB فضا
 • 150 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1.5 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 40 عدد کانکشن همزمان
 • 200 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 12 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 50 اکانت ایمیل
 • 30 پارک دامین
 • 40 ساب دامین
 • 40 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته پنج
 • 10 GB فضا
 • 200 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 2 G رم
 • 4 MB/S I/O
 • 80 عدد کانکشن همزمان
 • 200 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 15 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 40 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته شش
 • 30 GB فضا
 • 300 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 2 G رم
 • 4 MB/S I/O
 • 80 عدد کانکشن همزمان
 • 250 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 20 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 40 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی