سرور اختصاصی مجازی - ویندوز - ایران

بسته شماره یک - VWIN1
 • 100 GB فضا
 • 400GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آی پی
 • 1 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره دو - VWIN2
 • 150 GB فضا
 • 600 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 1 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره سه - VWIN3
 • 200 GB فضا
 • 800 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره چهار - VWIN4
 • 250 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی