سرور اختصاصی هلند

DSL1
 • Intel Xeon E5-2650Lv2/E5-2650Lv2 CPU
 • 2xSSD 500GB Hard Disk
 • 64GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • هلند محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
28,990,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
DSL2
 • Intel Xeon E5-2697v2 CPU
 • 4xSSD 500GB Hard Disk
 • 128GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • هلند محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
36,990,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی