سرور اختصاصی هلند

DSNP1
 • 2x Intel Xeon E5-2660v3 CPU
 • 1xSSD 960G Hard Disk
 • 32GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • 10Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • هلند محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DSNP2
 • 2x Intel Xeon E5-2660v4 CPU
 • 1xSSD 1.9TB + 1x 4TB Enterprise Hard Disk
 • 64GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • 10Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • هلند محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DSNP3
 • 2x Intel Xeon E5-2695v4 CPU
 • 2xSSD 1.9TB + 1x 8TB Enterprise Hard Disk
 • 128GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • 10Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • هلند محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DSNP4
 • 2x Intel Xeon E5-2699v4 CPU
 • 4xSSD 1.9TB + 2x 8TB Enterprise Hard Disk
 • 256GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • 10Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • هلند محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
150,820,000 ريال
ماهانه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی