سرور مجازی ویندوز ترکیه

VWT1
 • 40 GB فضا
 • 500 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آیپی
 • 1 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VWT2
 • 60GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VWT3
 • 80GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 20G فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VWT4
 • 100 GB فضا
 • 3000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 40G فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
VWT5
 • 120 GB فضا
 • 6000 GB پهنای باند
 • 10 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 Core CPU
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 50G فضای پشتیبان رایگان
 • پیکربندی های اولیه رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×