هاست سازمانی

هاست سازمانی بسته یک
 • 5 GB فضا
 • 30 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 5 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات نرم افزاری
هاست سازمانی بسته دو
 • 10 GB فضا
 • 70 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 1.5 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 40 عدد کانکشن همزمان
 • 150 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 10 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات نرم افزاری
هاست سازمانی بسته سه
 • 20 GB فضا
 • 110 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 2 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 40 عدد کانکشن همزمان
 • 200 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 20 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات نرم افزاری
هاست سازمانی بسته چهار
 • 50 GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • ترکیه محل سرور
 • 2 G رم
 • 4 MB/S I/O
 • 80 عدد کانکشن همزمان
 • 250 عدد ماکزیمم پردازشها
 • نامحدود پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • هارد SSD
 • جلوگیری از حملات نرم افزاری
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی