سرور اختصاصی مجازی - لینوکس - Kvm - آمریکا

بسته شماره یک - VLK1 0 موجود است
 • 100 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آی پی
 • 1 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره دو - VLK2
 • 150 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره سه - VLK3
 • 200 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره چهار - VLK4
 • 200 GB فضا
 • 4000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته CPU
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی