لایسنس CloudLinux و KernelCare

لایسنس KernelCare
 • دارد دریافت آخرین نسخه
 • دارد فعالسازی آنی
 • دارد پشتیبانی مستقیم
 • دارد دسترسی به TDN
 • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
لایسنس کلود لینوکس
 • دارد دریافت آخرین نسخه
 • دارد فعالسازی آنی
 • دارد پشتیبانی مستقیم
 • دارد دسترسی به TDN
 • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
لایسنس CloudLinux
 • دارد دریافت آخرین نسخه
 • دارد فعالسازی آنی
 • دارد پشتیبانی مستقیم
 • دارد دسترسی به TDN
 • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی