لایسنس سولاس وی ام

SVL-Master
  • دارد دریافت آخرین نسخه
  • دارد فعالسازی آنی
  • دارد پشتیبانی مستقیم
  • دارد دسترسی به TDN
  • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
SVL-Slave
  • دارد دریافت آخرین نسخه
  • دارد فعالسازی آنی
  • دارد پشتیبانی مستقیم
  • دارد دسترسی به TDN
  • ندارد ساخت VM بر روی سرور Master
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی