سرور اختصاصی مجازی - بازی - ترکیه

بسته شماره یک - VGT1
 • 25GB NVMe فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • ترکیه/استانبول محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 10 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • مناسب برای گیم سرور
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 4
 • پینگ بسیار مناسب تا ایران
بسته شماره دو - VGT2
 • 50GB NVMe فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 3 هسته پردازنده
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • ترکیه/استانبول محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 10 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • مناسب برای گیم سرور
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 4
 • پینگ بسیار مناسب تا ایران
بسته شماره سه - VGT3
 • 75GB NVMe فضا
 • 3000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • ترکیه/استانبول محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 10 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • مناسب برای گیم سرور
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 4
 • پینگ بسیار مناسب تا ایران
بسته شماره چهار - VGT4
 • 100GB NVMe فضا
 • بدون محدودیت پهنای باند
 • 12 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • ویندوز/لینوکس سیستم عامل
 • ترکیه/استانبول محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 10 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • مناسب برای گیم سرور
 • کنترل پانل مدیریت سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 4
 • پینگ بسیار مناسب تا ایران
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی