سرورهای اختصاصی مجازی - Hybrid لینوکس ایران

VLIP1 0 موجود است
 • 200 GB فضا
 • 100 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • OpenVZ مجازی ساز
 • 100 Mb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 100 GB فضای پشتیبان رایگان
VLIP2 0 موجود است
 • 500 GB فضا
 • 350 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • OpenVZ مجازی ساز
 • 100 Mb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 200GB فضای پشتیبان رایگان
VLIP3 0 موجود است
 • 1000 GB فضا
 • 500 GB پهنای باند
 • 12 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • OpenVZ مجازی ساز
 • 100 Mb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 200GB فضای پشتیبان رایگان
VLIP4 0 موجود است
 • 1500 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 16 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • OpenVZ مجازی ساز
 • 100 Mb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
 • 500GB فضای پشتیبان رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی

×