سرور اختصاصی مجازی - لینوکس - Kvm - آمریکا

بسته شماره یک - VLK1
 • ۵۰GB فضا
 • ۵۰۰GB پهنای باند
 • ۱GB رم
 • ۱ آیپی
 • ۱ هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره دو - VLK2
 • ۱۰۰GB فضا
 • ۱۰۰۰GB پهنای باند
 • ۲GB رم
 • ۱ آیپی
 • ۱ هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره سه - VLK3
 • ۱۵۰GB فضا
 • ۲۰۰۰GB پهنای باند
 • ۴GB رم
 • ۱ آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره چهار - VLK4
 • ۲۰۰GB فضا
 • ۴۰۰۰GB پهنای باند
 • ۸GB رم
 • ۱ آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان