سرور اختصاصی مجازی - لینوکس OpenVZ - ایران - پارس آنلاین

VLI1
 • ۵۰GB فضا
 • ۳۰GB پهنای باند
 • ۱۰۲۴MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 15GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLI2
 • ۱۰۰GB فضا
 • ۵۵GB پهنای باند
 • ۱۵۳۶MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 25GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLI3
 • ۱۵۰GB فضا
 • ۱۰۰GB پهنای باند
 • ۲۰۴۸MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ۵۰GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLI4
 • ۲۰۰GB فضا
 • ۱۵۰GB پهنای باند
 • ۳۰۷۲MB رم
 • 1 آیپی
 • اشتراکی CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 100GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان