سرورهای اختصاصی مجازی - Hybrid لینوکس ایران

VLIP1
 • ۲۰۰GB فضا
 • ۱۰۰GB پهنای باند
 • ۴GB رم
 • 1 آیپی
 • ۴ Cores, 2.4GHZ CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 100GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLIP2
 • ۵۰۰GB فضا
 • 350GB پهنای باند
 • ۸GB رم
 • 1 آیپی
 • ۸ Cores, 2.4GHZ CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 200GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLIP3
 • ۱۰۰۰GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • ۱۲GB رم
 • 1 آیپی
 • ۸ Cores, 2.4GHZ CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 200GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLIP4
 • ۱۵۰۰GB فضا
 • 1000GB پهنای باند
 • ۱۶GB رم
 • 1 آیپی
 • ۸ Cores, 2.4GHZ CPU
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۱۰۰MBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ۵۰۰GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان