سرور اختصاصی ایران

DSI1
 • ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال ماهانه اجاره به شرط تملیک ۱۲ ماه
 • ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ماهانه اجاره به شرط تملیک ۱۸ ماه
 • Intel Xeon 5606 CPU
 • ۵۰۰GB SATA3 Hard Disk
 • ۸GB ECC Reg Ram
 • 1000GB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • 1 تعداد آیپی
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
DSI2
 • ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال ماهانه اجاره به شرط تملیک ۱۲ ماه
 • ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ماهانه اجاره به شرط تملیک ۱۸ ماه
 • Intel Xeon 5620 CPU
 • ۱TB SATA3 Hard Disk
 • ۱۶GB ECC Reg Ram
 • 1500GB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • 1 تعداد آیپی
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
DSI3
 • - اجاره به شرط تملیک 12 ماه
 • - اجاره به شرط تملیک 18 ماه
 • 2x Intel Xeon E5-2450 CPU
 • SSD 500GB+SATA3TB Hard Disk
 • 80GB Ram
 • 3000GB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • 1 تعداد آیپی
 • انتخابی DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
DSI4
 • - اجاره به شرط تملیک ۱۲ ماه
 • - اجاره به شرط تملیک ۱۸ ماه
 • ۲x Intel Xeon 5470 CPU
 • ۱x 500GB SSD DC Hard Disk
 • ۳۲GB Ram
 • 4TB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • 3 تعداد آیپی
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
DSI5
 • ۸,۲۰۰,۰۰۰ ريال ماهانه اجاره به شرط تملیک ۱۲ ماه
 • ۶,۸۰۰,۰۰۰ ريال ماهانه اجاره به شرط تملیک ۱۸ ماه
 • ۲x Intel Xeon 5645 CPU
 • به انتخاب شما Hard Disk
 • ۴۸GB Ram
 • 2TB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • ۱ تعداد آیپی
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • ندارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی