سرور اختصاصی مجازی - ویندوز 2008/2012 - ایران

بسته شماره یک - VWIN1
 • ۱۰۰GB فضا
 • ۱۵۰GB پهنای باند
 • ۲GB رم
 • 1 آیپی
 • 1 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره دو - VWIN2
 • ۱5۰GB فضا
 • 20۰GB پهنای باند
 • 4GB رم
 • 1 آیپی
 • 1 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره سه - VWIN3
 • 20۰GB فضا
 • 25۰GB پهنای باند
 • 6GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
بسته شماره چهار - VWIN4
 • 20۰GB فضا
 • 30۰GB پهنای باند
 • 8GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • ۲۰۰۸/۲۰۱۲ سیستم عامل
 • ۱GB آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان