سرور اختصاصی مجازی - ویندوز نامحدود و دیداس پروتکشن سخت افزاری - ایران

بسته شماره یک - VWG1
 • 50GB فضا
 • 2TB پهنای باند
 • 4GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • دارد مناسب برای گیم سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • دارد جلوگیری ازاتک بدون ایران اکسسز
 • دارد دسترسی کنسول
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • برج میلاد محل سرور
 • Windows 2008-2012-2016/Ubuntu سیستم عامل
بسته شماره یک - VWG2
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • دارد مناسب برای گیم سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • دارد جلوگیری ازاتک بدون ایران اکسسز
 • دارد دسترسی کنسول
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • برج میلاد محل سرور
 • Windows 2008-2012-2016/Ubuntu سیستم عامل
بسته شماره یک - VWG3
 • 150GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته CPU
 • دارد DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • دارد مناسب برای گیم سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • دارد جلوگیری ازاتک بدون ایران اکسسز
 • دارد دسترسی کنسول
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • برج میلاد محل سرور
 • Windows 2008-2012-2016/Ubuntu سیستم عامل
بسته شماره یک - VWG4
 • 200GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10GB رم
 • 1 آیپی
 • 3 هسته CPU
 • دارد DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • دارد مناسب برای گیم سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • دارد جلوگیری ازاتک بدون ایران اکسسز
 • دارد دسترسی کنسول
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • برج میلاد محل سرور
 • Windows 2008-2012-2016/Ubuntu سیستم عامل