هاست دانلود

بسته شماره یک - BSD1
 • ۱۵GB فضا
 • ۵۰۰GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • ۵ پارک دامین
 • ندارد ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 2 اکانت FTP
 • ندارد اکانت ایمیل
 • ندارد پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
بسته شماره دو - BSD2
 • 30GB فضا
 • 10۰۰GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • 10 پارک دامین
 • ندارد ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 5 اکانت FTP
 • ندارد اکانت ایمیل
 • ندارد پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
بسته شماره سه - BSD3
 • 60GB فضا
 • 15۰۰GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 20 پارک دامین
 • ندارد ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 8 اکانت FTP
 • ندارد اکانت ایمیل
 • ندارد پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
بسته شماره چهار - BSD4
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 30 پارک دامین
 • ندارد ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • ندارد اکانت ایمیل
 • ندارد پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
بسته شماره پنج - BSD5
 • 300GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • ندارد اکانت ایمیل
 • ندارد پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
بسته شماره شش - BSD6
 • 500GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • ندارد اکانت ایمیل
 • ندارد پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان