سرورهای اختصاصی مجازی - Hybrid لینوکس اروپا

VLUP1
 • 50GB فضا
 • 5TB پهنای باند
 • ۴GB رم
 • 4 هسته 2.8Ghz CPU
 • 1 آیپی
 • SSD Storage نوع هارد
 • 1GBPS آپلینک
 • %100 آپتایم
 • ندارد مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLUP2
 • 70GB فضا
 • 7TB پهنای باند
 • 6GB رم
 • 6 هسته 2.8Ghz CPU
 • 1 آیپی
 • SSD Storage نوع هارد
 • 1GBPS آپلینک
 • %100 آپتایم
 • ندارد مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLUP3
 • 100GB فضا
 • 10TB پهنای باند
 • 8GB رم
 • 6 هسته 2.8Ghz CPU
 • 1 آیپی
 • SSD Storage نوع هارد
 • 1GBPS آپلینک
 • %100 آپتایم
 • ندارد مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLUP4
 • 120GB فضا
 • 12TB پهنای باند
 • 10GB رم
 • 8 هسته 2.8Ghz CPU
 • 1 آیپی
 • SSD Storage نوع هارد
 • 1GBPS آپلینک
 • %100 آپتایم
 • ندارد مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLUP5
 • 150GB فضا
 • 15TB پهنای باند
 • 12GB رم
 • 8 هسته 2.8Ghz CPU
 • 1 آیپی
 • SSD Storage نوع هارد
 • 1GBPS آپلینک
 • %100 آپتایم
 • ندارد مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLUP6
 • 150GB فضا
 • 20TB پهنای باند
 • 16GB رم
 • 8 هسته 2.8Ghz CPU
 • 1 آیپی
 • SSD Storage نوع هارد
 • 1GBPS آپلینک
 • %100 آپتایم
 • ندارد مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان