لایسنس ها

لایسنس CXS
  • ندارد محدودیت زمانی
  • نامحدود تعداد Reissue
  • 300.000 (اختیاری) نصب رایگان
لایسنس دایرکت ادمین - شش ماهه
  • شش ماه محدودیت زمانی
  • 2 بار تعداد Reissue
  • 490.000 (اختیاری) نصب
لایسنس دایرکت ادمین - همیشگی
  • ندارد محدودیت زمانی
  • 3 بار در سال تعداد Reissue
  • 490.000 (اختیاری) نصب