سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - پلسک رایگان

سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW1
 • 20GB فضای SSD
 • 100GB پهنای باند
 • 2048MB رم
 • 1 آیپی
 • ۲ هسته CPU
 • دارد لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • دارد پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 25GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW2
 • 35GB فضای SSD
 • 150GB پهنای باند
 • 4096MB رم
 • 1 آیپی
 • 3 هسته CPU
 • دارد لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • دارد پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 50GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW3
 • 50GB فضای SSD
 • 200GB پهنای باند
 • 6144MB رم
 • 1 آیپی
 • 4 هسته CPU
 • دارد لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • دارد پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 100GB فضای پشتیبان رایگان
سرور مجازی مدیریت شده ویندوز - VMMW4
 • 80GB فضای SSD
 • 250GB پهنای باند
 • 8192MB رم
 • 1 آیپی
 • 4 هسته CPU
 • دارد لیست کامل خدمات مدیریت سرور رایگان
 • دارد پرسنل اختصاصی برای مدیریت سرور
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 150GB فضای پشتیبان رایگان