سرور ابری - DDoS Protection

ابر شماره یک
 • 60GB فضای SSD
 • 2000GB پهنای باند
 • 4096MB رم
 • 1 آیپی
 • 2 هسته پردازنده
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد DDoS Protection
 • دارد دسترسی به پنل DDoS
 • دارد اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • دارد مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • دارد پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزازی
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • 99.99% آپتایم
ابر شماره دو
 • 100GB فضای SSD
 • 5000GB پهنای باند
 • 6GB رم
 • 1 آیپی
 • 3 هسته پردازنده
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد DDoS Protection
 • دارد دسترسی به پنل DDoS
 • دارد اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • دارد مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • دارد پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزازی
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • 99.99% آپتایم
ابر شماره سه
 • 140GB فضای SSD
 • 8000GB پهنای باند
 • 8GB رم
 • 1 آیپی
 • 4 هسته پردازنده
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد DDoS Protection
 • دارد دسترسی به پنل DDoS
 • دارد اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • دارد مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • دارد پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزازی
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • 99.99% آپتایم
ابر شماره چهار
 • 200GB فضای SSD
 • 10000GB پهنای باند
 • 10GB رم
 • 1 آیپی
 • 4 هسته پردازنده
 • دارد دایرکت ادمین رایگان
 • دارد DDoS Protection
 • دارد دسترسی به پنل DDoS
 • دارد اطلاع رسانی در صورت دریافت اتک
 • دارد مشاهده و بررسی لاگ اتک
 • دارد پشتیبانی از اتک های لایه 7 و نرم افزازی
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد هارد SSD پرسرعت
 • 1GBPS آپلینک
 • 99.99% آپتایم