سرور مجازی اقتصادی ویندوز ایران

VWEI1
 • 50GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • 2G رم
 • 1 آیپی
 • 1 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ندارد فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VWEI2
 • 70GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • 3G رم
 • 1 آیپی
 • 2 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ندارد فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VWEI3
 • 90GB فضا
 • 250GB پهنای باند
 • 4G رم
 • 1 آیپی
 • 2 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 20G فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VWEI4
 • 120GB فضا
 • 250GB پهنای باند
 • 6G رم
 • 1 آیپی
 • 3 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 50G فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان