سرور مجازی لینوکس ترکیه

VLT1
 • 20GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • 2GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ندارد فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLT2
 • 30GB فضا
 • 1TB پهنای باند
 • 4GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • ندارد فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLT3
 • 50GB فضا
 • 2TB پهنای باند
 • 6GB رم
 • 1 آیپی
 • 2 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 20G فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLT4
 • 80GB فضا
 • 3TB پهنای باند
 • 8GB رم
 • 1 آیپی
 • 4 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 40G فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
VLT5
 • 110GB فضا
 • 6TB پهنای باند
 • 10GB رم
 • 1 آیپی
 • 4 Core CPU
 • دارد تحویل آنی بعد از پرداخت
 • دارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
 • 50G فضای پشتیبان رایگان
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان