میزبانی فضای رک - کولوکیشن

1 یونیت
 • 3 آمپر برق
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • 500GB ترافیک
 • ندارد سوییچ لایه 2 رایگان
 • دارد گزارش ترافیک پورت سوییچ
 • دارد گزارش ترافیک به ازای هر آیپی
 • دارد گزارش ترافیک ایران و خارج از ایران هر آیپی
 • دارد KVM رایگان
 • دارد دسترسی به انبار قطعه
 • دارد دریافت رایگان تجهیزات از محل مشترک
شروع از
5,390,000 ريال
ماهانه
1,500,000 هزینه اولیه
سفارش
10 یونیت 0 در دسترس
 • 16 آمپر برق
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • 1000GB ترافیک
 • ندارد سوییچ لایه 2 رایگان
 • دارد گزارش ترافیک پورت سوییچ
 • دارد گزارش ترافیک به ازای هر آیپی
 • دارد گزارش ترافیک ایران و خارج از ایران هر آیپی
 • دارد KVM رایگان
 • دارد دسترسی به انبار قطعه
 • دارد دریافت رایگان تجهیزات از محل مشترک
2 یونیت 0 در دسترس
 • 5 آمپر برق
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • 650GB ترافیک
 • ندارد سوییچ لایه 2 رایگان
 • دارد گزارش ترافیک پورت سوییچ
 • دارد گزارش ترافیک به ازای هر آیپی
 • دارد گزارش ترافیک ایران و خارج از ایران هر آیپی
 • دارد KVM رایگان
 • دارد دسترسی به انبار قطعه
 • دارد دریافت رایگان تجهیزات از محل مشترک
شروع از
7,780,000 ريال
ماهانه
2,000,000 هزینه اولیه
سفارش
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی