جت هاست

جت هاست بسته یک
 • 2GB فضا
 • 100G پهنای باند
 • 5 پارک دامین
 • 5 ساب دامین
 • 10 اکانت FTP
 • 5 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
جت هاست بسته دو
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 پارک دامین
 • 10 ساب دامین
 • 25 اکانت FTP
 • 10 اکانت ایمیل
 • 3 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
جت هاست بسته سه
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 پارک دامین
 • 30 ساب دامین
 • 20 اکانت FTP
 • 30 اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس
جت هاست بسته چهار
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 40 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 10 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • اختیاری آی پی اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد شتاب دهنده وردپرس
 • دارد هارد SSD
 • دارد جلوگیری از حملات وردپرس